Skrota bilen?

Om du skrotar din bil hos oss gör du miljön en stor tjänst.
Bilen genomgår en miljömässigt riktig hantering, där allt miljöfarligt avfall tas om hand och destrueras.

Användbara delar återanvänds och resten återvinns (till minst 95%)

Kom till oss med bilen, det senaste GULA REGISTRERINGSBEVISETBEVISET (del 2), samt din legitimation så ordnar vi resten.